Vidusskolas pašpārvalžu erudītu konkurss „Trāpi simtniekā”

Šī gada 9. decembrī Daugavpils novada vidusskolu pašpārvalžu komandas tikās Erudītu konkursā. Šis konkurss notiek vairākus gadus ar mērķi veicināt pašpārvalžu dalībnieku sadarbību un savstarpējo attiecību kultūru. Šogad spēlē jautājumi bija saistīti ar Latvijai nozīmīgu notikumu norisi un vairāku iestāžu, organizāciju dibināšanas 100. gadadienu (Baltijas ceļš – 30, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Latvijas robežsardze, Latvijas dzelzceļš, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija – 100). Spēle tika rīkota sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centru un biedrību “Kultūras artefakts”.

Viena no skaistākajām dāvanām, ko varam mūsu valstij dāvināt, ir savas zemes, reģiona un novada izzināšana un tai nozīmīgu notiku pārzināšana. Konkursam bija pieteikušās piecu vidusskolu pašpārvalžu komandas: Salienas vidusskolas pašpārvaldes komanda “Intuīcija” (kapteine Anastasija Zavadska, skolotāja-konsultante Biruta Ivanova), Sventes vidusskolas pašpārvaldes komanda „ATAVA” (kapteine Aina Zubrova, skolotāja-konsultante Biruta Ondzule), Špoģu vidusskolas pašpārvaldes komanda (kapteine Selina Germane, skolotājs-konsultants Jānis Briška), Vaboles vidusskolas pašpārvaldes komanda „Lieliskais piecinieks” (kapteine Laura Kukle, skolotāja-konsultante Kristīne Kucina), Zemgales vidusskolas pašpārvaldes komanda „Neapturamie” (kapteine Karīna Šeršnova, skolotāja-konsultante Olita Ragele). Komandas bija centīgi gatavojušās šim konkursam.

Konkurss, ar mērķi veicināt interesi par Latvijas valsti, tās kultūras vērtībām, aktuāliem vēstures un mūsdienu procesiem, kā arī attīstīt kritisko domāšanu un vēlmi līdzdarboties, notika vairākās daļās. Visās spēles daļās valdīja radoša, dažbrīd saspringta atmosfēra. Pašpārvalžu komandu dalībnieki erudītu konkursa 1. daļā pārbaudīja savas zināšanas gan par Baltijas ceļa notikumiem, gan par vairāku šī gada 100gadnieku iestādēm un organizācijām, gan īpaši erudītiem bija jābūt Latvijas zīmolu noteikšanā. Savukārt konkursa 2. daļā komandas sacentās savā starpā un pārbaudīja zināšanas, intuīciju, veiksmi, reakciju un loģisko domāšanu atbildēšanā uz daudzveidīgiem jautājumiem. Cīņa bija spraiga un aizraujoša, tomēr finālā par pirmo vietu cīnījās Salienas vidusskolas komanda “Intuīcija” un Vaboles vidusskolas komanda „Lieliskais piecinieks”. Šogad kausu ieguva un par erudītu kļuva Vaboles vidusskolas pašpārvaldes komanda „Lieliskais piecinieks”, 2. vieta ir Salienas vidusskolas pašpārvaldes komandai „Intuīcija”, bet 3. vieta ir Sventes vidusskolas pašpārvaldes komandai „ATAVA”.

Paldies konkursa vadītājiem, visām komandām un skolotājiem-konsultantiem par darbu, radošumu un sadarbību vienam ar otru!

 

Inese Zuģicka,

Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķe