Veselības aprūpe

Iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanai Vaboles pagasta pārvalde ir izveidojusi feldšerpunktu, t.65475830

Feldšerpunktā ir ģimenes ārstes Ineses Kudeikas papildprakses vieta. Feldšerpunkts darbojas darba dienās no 8.30 līdz 15.30. Ģimenes ārste I.Kudeika pacientus pieņem otrdienās un ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00.

Saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā , ārkārtas situācijās  jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113  

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.