Valodu jomas konkurss – gatavojamies pārejai uz kompetenču pieeju

2. decembrī Daugavpils novadā pirmo reizi tika organizēts Valodu jomas (latviešu, krievu un angļu valodas) konkurss, kurā piedalījās 8.-9. klašu skolēnu komandas. Gatavošanās konkursam bija kā neliels mēģinājums kompetenču pieejas ieviešanai pamatskolās un vidusskolās no nākošā mācību gada. Valodu jomas konkurss veicināja izglītojamo interesi par valodu apguvi. Konkursa gaitā skolēniem tika piedāvāta iespēja vispusīgi pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes latviešu, krievu un angļu valodā, pilnveidot saskarsmes kultūru un mācīties darboties komandā. Lai gan visas komandas darbojās ļoti čakli 1. vietu ieguva Vaboles vidusskola, 2. vietu Naujenes pamatskola, 3. vietu Silenes pamatskola, bet atzinība pienācās Špoģu vidusskolai. Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu.

Daina Ostrovska,

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe