Vaboles pagasta konkursā „ Ziemassvētki manā sētā” rezultāti

 

Ik gadu vistumšākajā laikā pār Vaboles pagastu spīd gaisma, visspēcīgāk starojot Ziemassvētkos un Vecgada vakarā. Arī 2021.gada nogalē aizmirstot par visām nebūšanām, sev un citiem par prieku,  daudzu  māju saimnieki ļāvušies radīšanas burvībai un izrotājuši savu īpašumu ārtelpu. Vairāk nekā 20 gadus šī darbošanās tiek novērtēta svētku noformējuma konkursā, kas otro reizi  notika virtuāli – lai piedalītos konkursā, bija nepieciešams iesūtīt fotogrāfijas ar sava īpašuma svētku noformējumu- gan kopskats, gan atsevišķas detaļas. Visas iesūtītās fotogrāfijas  tika publicētas Vaboles pagasta pārvaldes mājaslapā, savukārt Vaboles kultūras nama facebook lapā publicētās fotogrāfijas  piedalījās skatītāju balsošanā.

Par svētku kopnoskaņojuma radīšanu Vaboles pagastā veicināšanas balvas saņēma: Gipteru ģimenes mājas “Siļeņi”, Skrindu ģimenes mājas “Rugāti”, Jāzepa Vingra ģimenes mājas “Līgas”, Anitas Vaivodes ģimenes mājas “Dimanti”, Kološu ģimenes mājas “Nākotne”, Smilginu ģimenes mājas “Pudāni-1”, Ignatānu ģimenes mājas „Mazie Ratnieki -1”, Silvijas Bolužas ģimenes  mājas ”Orbidāni”, Rubinu ģimenes mājas “Akācijas”.

Daudzdzīvokļu māju kategorijā 2.vietu ieguva māja Parka ielā 3, 3.kāpņu telpa,1.vietu  saņēma māja Parka ielā 2.

Apkopojot konkursa rezultātus,  3. vietu ieguva un interneta skatītāju simpātiju balvu saņēma Regīnas Orbidānes ģimenes mājas „Meža Mackeviči”. 3.vieta šogad tika piešķirta arī  Rušenieku ģimenes mājām “Priednieki 3”, Baiku ģimenes  mājām „Gladiolas”, Aināra Rimicāna ģimenes mājām “Upmalas”. 2.vietā –Vilcānu ģimenes mājas “Kļavas”, Olgas Mačulānes ģimenes mājas “Kokinišķi -1”, Lubgānu ģimenes mājas “Dzērves” , Edgara Svēteņa ģimenes mājas “Mazie Ratnieki”. Savukārt par līderi, svētku nofomējumā atraktīvi akcentējot savu ikdienas darbības jomu un vienlaikus ienesot Eiropas jaunākās tendences, tika nominētas Žuku ģimenes mājas “Dominiki”.

Vislielākais paldies  Ziemassvētku kopnoskaņojuma radītājiem Vaboles pagastā- gan konkursa dalībniekiem, gan visiem pārējiem,  kas pašu un citu priekam sapoš savus īpašumus svētku rotā.