VABOLES PAGASTA BIBLIOTĒKA BŪS ATVĒRTA NO 22. MAIJA

Iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, no 22. maija Vaboles pagasta bibliotēka pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visas sanitārā protokola prasības:

 1. Bibliotēkā jāievēro higiēnas prasības. Obligāta roku dezinfekcija, izmantojot pie ieejas durvīm izvietotos līdzekļus. Bibliotekārs lietos sejas masku un cimdus.
 2. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laika bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
 3. Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci.
 4. Grāmatas un periodiskos izdevumus varēs ņemt uz mājām.
 5. Bibliotēkas lasītāju datori izmantojami, ievērojot 2 metru distanci. Lasītāju datori izmantojami tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu nosūtīšanai, datu nodošanai lauksaimniecības datu centram vai rēķinu samaksai internetbankā u.c. neatliekamu un svarīgu funkciju nodrošināšanai), nevis izklaidei. Pirms darba ar datoru lasītājam jāveic roku dezinfekcija.
 6. Bērnu nodaļa izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
 7. Lai izvairītos no drūzmēšanās, pirms bibliotēkas apmeklējuma vēlama iepriekšēja sazināšanas ar bibliotēku pa tālruni 26414806 vai rakstot uz e-pastu biblioteka@vabolespag.lv vai vabolebibl@inbox.lv
 8. Bibliotēkā nenotiks publiskie pasākumi.
 9. Notiks regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana.
 10. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 stundu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas krājumā.
 11. Roku dezinfekcijas līdzekļi bibliotēkā būs pieejami pie ieejas mezgla, kurš ir kopīgs ar Skrindu dzimtas muzeju, un bibliotēkas telpā.