TAUTU TĒRPU STĀSTS

TAUTU  TĒRPU  STĀSTS

Deju kolektīvs Vabolē darbojas kopš 1959.gada septembra.

Laikam ritot, deju kolektīva pūralāde tiek papildināta ar taututērpiem  atbilstoši  deju programmu prasībām dažādos laika posmos.

Izstādē skatāmi taututērpi, kuros Vaboles deju kolektīva dalībnieki uzstājušies dažādos Republikas, novada un pagasta pasākumos, izdejojuši vietējās un Republikas skates, kopš 1980. gada piedalījušies visos  Vispārejos  latviešu Dziesmu un Deju svētkos, polularizējuši latviešu deju Ukrainā, Baltkrievijā, Lietuvā un Polijā.