PUTNU GRIPA

PUTNU GRIPA

 

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.

 

MĀJPUTNI

 

Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem savvaļas putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, apaviem un apģērbu, pakaišiem, u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, slimības apkarošanas procesā būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā – uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par likvidēto ganāmpulku slimības dēļ.

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk patērē barību un ūdeni, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai pārvaldei, lai pēc iespējas ātrāk noteiktu, vai mājputni ir inficējušies ar putnu gipas vīrusu un novērstu iespējamu slimības izplatīšanu.

 

BIODROŠĪBA

 

Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:

  • ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
  • ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);
  • glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās;
  • mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
  • ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.

Laikā no 2021. gada 26. februāra līdz pastiprinātu biodrošības pasākumu atcelšanai (atkarībā no putnu gripas epidemioloģiskās situācijas Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs):

  • mājputnus turi slēgtās telpās, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.

Par   slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve ar pamatiem vai bez tiem, kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Tā var būt slēgta nojume vai ar smalku sietu norobežota telpa, ko sedz drošs, ūdensizturīgs jumts;

  • neveic izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām;
  • nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to norise ir aizliegta;
  • neizmanto putnu dzirdināšanā virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
  • nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā);

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām mājputnu saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni.

PVD aicina ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem vai vairākiem vienkopus (vairāk par 3-5) mirušiem savvaļas putniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālajā pārvaldi.