Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja rīkojumu “Par iestāžu darba režīmu ārkārtējā situācijā”, Vaboles pagasta pārvalde un tās struktūrvienības no 2020.gada 18.marta pārtrauc  klātienes pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā visu maksājumu pieņemšanu.

Lūdzam maksājumus veikt šādos norēķinu kontos:

Vaboles pagasta pārvalde

reģ. Nr.90000030945

Saieta nams ”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477

AS SEB Banka – visi maksājumi

norēķinu konts: LV86UNLA0005 011130322

kods: UNLALV2X

SWEDBANK- nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa

norēķinu konts:LV61HABA0551028240469

kods: HABALV22

Sociālais dienests strādā attālināti, tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās iepriekš sazinoties telefoniski.

 

Saziņai : e-pasts parvalde@vabolespag.lv

Tālruņu numuri :

 

26456451 – pagasta pārvaldes vadītāja;

26358807 – komunāla dienesta vadītājs;

25927546 – sociālā darbiniece.