Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Dzintara saulē…”

9.oktobrī pēcpusdienā Vaboles  kultūras namā  uz pasākumu „Dzintara saulē …” kuplā skaitā bija ieradušies seniori un cilvēki  ar īpašam vajadzībām.  Pasākumā klātesošos uzrunāja Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza un Daugavpils novada domes sociālā dienesta vadītāja p.i. Vija Sibirceva. Izskanēja labas veselības, optimisma un veiksmes vēlējumi. Tika godināti arī tie , kuriem šogad nosvinētas apaļas jubilejas. Svētku noskaņu radīja Vaboles  kultūras nama amatierteātra „Nagaidama prīca” dalībnieces Anna Jankoviča, Biruta Kokina,  Renāte Litiņa,Višķu pagasta senioru deju kopa „Magones”( vad. Marija Šaršuna) un pasākumu kuplināja Juris Ostrovskis ar Dvinskas muzikantiem.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja

Vaboles kultūras nama direktore

Vija Pabērze