INFORMĀCIJA PAR CEĻU AIZLIEGUMA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANU VABOLES PAGASTĀ

Vaboles pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:

N.p.k. Ceļa Nr. Nosaukums Masas ierobežojums
1. 94-2 Krogasēta – Asaisstūris 7 t
2. 94-3 Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni 7 t