Pakalpojumi

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Vaboles pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 25. augusta lēmumā Nr.742 “Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā”  (zaudējis spēku)

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Daugavpils novada Vaboles pagasta teritorijā (zaudējis spēku)

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vaboles pagasta teritorijā

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu Vaboles pagasta teritorijā(zaudējis spēku)

Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2010. gada 25. februāra lēmumā Nr. 252 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vaboles pagasta teritorijā    (zaudējis spēku)

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Vaboles pagasta teritorijā (zaudējis spēku)

Apbedīšanas pabalsts 
Aprūpe mājās 
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana
Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana 
Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija 
Dzimšanas dienas pabalsts 
Dzimšanas fakta reģistrācija
Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībās 
Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu 
Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu 
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem 
Laulības reģistrācija 
Licenču izsniegšana interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu realizēšanai
Miršanas fakta reģistrācija 
Pabalsta piešķiršana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Pabalsts bērnu izglītības procesa nodrošināšanai 
Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts 
Pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 
Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā 
Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa
Veselības aprūpes pabalsts
Vienreizējā pabalsta piešķiršana ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 
Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām 
Vienreizējs svētku pabalsts