PAGASTOS NOTIKS TAUTAS DEJU MAZKONCERTI

Gatavojot videofilmu „Izdejot novadu”, Daugavpils novada domes  Informācijas un sabiedrisko attiecību daļa un  Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis “Līksme” dosies uz Vaboles, Nīcgales, Sventes, Ambeļu, Višķu, Kalkūnes, Naujenes un Vecsalienas  pagastiem, lai veidotu vizuālu vēstījumu  par  mūsu novada   kultūrvēsturisko mantojumu un tautas dejas tradīcijām. Vairākās vietās tiek plānota gan  filmēšana, gan arī  piedāvātas nelielas uzstāšanās –  mazkoncerti, kuros iesaistīsies arī pagastu  deju kolektīvi.

21. jūlija vakarā videofilmā tiks iemūžināts senatnīgais Vaboles parks. Filmēšanas starplaikā no plkst. 20.30 līdz 21.00 ikviens tiek aicināts uz Vaboles pagasta parku, kur varēs baudīt tautas deju mazkoncertu Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansambļa „Līksme” un Vaboles pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Aisma” izpildījumā.

23. jūlija vakarā skatītāji tiek aicināti uz Sventes muižas dārzu, kur laikā no plkst. 20.00 līdz 20.30 kopā sadancos Sventes Tautas nama vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Ezerzvani” un deju ansamblis „Līksme”. Līdzīgi kā Vabolē un Nīcgalē arī te, pie Sventes muižas, tiks filmēts Daugavpils novada stāsts.

Netraucējot filmēšanas procesam, interesenti var doties uz mazkoncertu norises vietām agrāk un vērot filmas uzņemšanas procesu.

Augusta beigās un septembra sakumā tiek plānots turpināt filmēšanu un rīkot garākus koncertus labiekārtotajā brīvdabas estrādē Naujenes pagasta Slutišķu sādžā, Vecsalienas pagastā pie Červonkas pils un Višķu pagasta estrādē.

Sliktu laikapstākļu gadījumā mazkoncerti Vabolē un Sventē nenotiks. Skatītāji tiek aicināti ievērot valstī noteiktos drošības noteikumus un sanitāras rekomendācijas.

Mazkoncerti tiks filmēti un fotografēti. Ieeja brīva.

Sagatavoja
Daugavpils novada Kultūras pārvalde, tālrunis informācijai 26 362 572