Kontakti

VABOLES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV90000030945
“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 
tālr. 65475781
e-pasts: parvalde@vabolespag.lv

www.vabolespag.lv

Rekvizīti:

Nosaukums: Augšdaugavas novada pašvaldības  Vaboles pagasta pārvalde

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads

Reģistrācijas numurs  : 90000030945

Kredītiestādes nosaukums: Valsts Kase

Kredītiestādes kods: TRELLV22

Norēķinu konta numurs Valsts Kasē: LV72TREL9812142001000

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 17.00
Pārtraukums  12.00 – 13.00

 

Nr.  Amats  Vārds Uzvārds  Tālrunis  E-pasts
1.  Pārvaldes vadītāja Aina Pabērza  65475838

26456451

aina.paberza@vabolespag.lv
2.  Lietvedības pārzine Maruta Rušeniece  65475781 parvalde@vabolespag.lv
4.  Galvenā grāmatvede Alvīne Giptere  65475850 alvine.giptere@vabolespag.lv
5. Grāmatvede – kasiere Regīna Strode 65467020 regina.strode@vabolespag.lv
6. Komunālā dienesta vadītājs Jānis Pudāns 65467020

26358807

janis.pudans@vabolespag.lv
7. Kultūras  nama  direktore Vija Pabērze 65467018

29457114

 pavija@inbox.lv
8. Bibliotēkas  vadītāja Ināra Meijere 26414806 vabolebibl@inbox.lv
 9. Kapsētas pārzinis  
10. Jaunatnes lietu speciālists Jānis Plešaunieks
11. Sporta organizators Jānis Plešaunieks
12. Vaboles vidusskola 65475816
13. Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda  65467019

25927546

valentina.skrinda@vabolespag.lv
14. Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas locekle Biruta Kokina 65467019

29470898

biruta.kokina@viski.lv
15. Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne 26420547 skrindu_muzejs@inbox.lv