Kapusvētki Līksnas draudzes kapsētās

11.07.2020.  plkst. 12. 00 – Mukānu kapos;

                         plkst.13.30 – Motivānu kapos;

 

18.07.2020.  plkst. 12.00 – Vaikuļānu kapos;

                         plkst. 13.30 – Kokinišķu kapos;

 

01.08.2020. plkst. 13.00 – Patmaļu kapos (ar Sv.  Misi);

 

08.08.2020. plkst. 12.00 – Mīšteļu kapos (ar Sv. Misi).