Izstāde „Ziedi Annas dienu gaidot”

No 23 . -27.jūlijam  ābeļdārzā pie Vaboles kultūras nama bija skatāma tradicionālā izstāde „Ziedi Annas dienu gaidot”, kur varēja aplūkot ziedus, kas izaudzēti tepat Vaboles pagastā. Tā bija viena no skaistākajām vasaras  ziedu izstādēm ,kas priecēja ikvienu ar tik patīkamo un atpazīstamo ziedu smaržām un krāšņumu. Izstādes veidošanā ar savā dārzā izaudzētiem ziediem  tika aicināts  piedalīties  ikviens gribētājs. Šogad piedalījās sešpadsmit dalībnieku  un izstādē varēja aplūkot      pavisam kopā četrdesmit divus dažādas ziedu sugas un šķirnes.

Paldies par dalību izstāde Annai Skrindai , Annai Pudānei , Annai Lazdānei, Annijai Ozoliņai,  Marutai Rušeniecei, Regīnai Strodei, Valentīnai Skrindai, Birutai Kokinai ,Renātei Litiņai, Alvīnai Gipterei, Ainai Pabērzai, Vijai Pabērzei, Olgai Ignatānei, Inārai Mejerei, Marītei Žukai , Ženijai Boitmanei.

Lai tikpat krāšņi ziedi priecē vaboliešus un ciemiņus arī nākamgad!

 

FOTOGALERIJA