INFORMĀCIJA PAR CEĻU AIZLIEGUMA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANU VABOLES PAGASTĀ

Vaboles pagasta teritorijā, sakarā ar sliktajiem klimatiskajiem apstākļiem, uzstādītas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 ,,Masas ierobežojums 7 tonnas”, uz šādiem pašvaldības ceļiem:

N.p.k. Ceļa Nr. Nosaukums Masas ierobežojums
1. 94-1 Dzelzceļa pārbrauktuve – Motivāni 7t
2. 94-3 Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni 7t
3. 94-11 Kucini – Dublinieki – Ceglinieki 7t
4. 94-9 Stupiņi – Kucini – Mackeviči 7t
5. 94-12 Mazie Ratnieki – Dublinieki 7t