Godināšanas pasākums Vaboles vidusskolā

Neskatoties uz izaicinājumiem un sarežģīto attālināto mācību procesu, mācību gads tomēr ir veiksmīgi noslēdzies. Vaboles vidusskolas skolēni un skolotāji šo gadu ir aizvadījuši ļoti veiksmīgi, jo Daugavpils novada skolu izvērtēšanā ir ieguvusi 3. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vietu interešu izglītības darbā, tāpēc 29. maijā notika Vaboles vidusskolas Godināšanas pasākums, uz kuru pastāvošo ierobežojumu dēļ tika aicināti tikai tie skolēni, kas ieguvuši godalgotas vietas novada olimpiādēs, kā arī konkursa “Gada skolēns” nomināciju ieguvēji. Skolas konkursa “Gada skolēns” sponsori ir Vaboles un Līksnas pagastu uzņēmēji, kuriem sakām sirsnīgu paldies par atbalstu jau vairāku gadu garumā, novēlam visiem uzņēmējiem panākumus, darba sparu un veiksmi darbos! Neskatoties uz sarežģīto situāciju valstī un pasaulē, arī šogad par atsaucību pateicamies V. Kursišam, V.  Audzeram, A. Rodčenko un A. Kucinam.

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, par atbildīgu darbu visa mācību gada garumā, bet jo īpaši par darbu attālinātas mācīšanas laikā! Paldies arī vecākiem par atbalstu, sapratni un sadarbību! Lai visiem jauka un silta vasara!

 

Kristīne Kucina,

direktores vietniece audzināšanas jomā