Gaidu uzņemšana

19 .janvārī Vaboles brāļu Skrindu muzejā notika jauno gaidu uzņemšana Vaboles 45. vienībā. Šogad svinīgo solījumu teica 3 meitenes, “modrībā par savu godu” apsoloties būt uzticīgas Dievam un Latvijai un palīdzēt tuvākajam katrā brīdī. Jauno gaidu krustmātes – vecākās gaidas- meitenēm bija izskaidrojušas un iemācījušas gaidu likumus un gaidu apsveici. Vadītāja uzsēja kaklautus, piesprauda nozīmīti un ar katru jauno gaidu runāja par labo darbu veikšanu, par atgādinājumu kaklautā iesienot mezgliņu. Arī muzeja vadītāja A. Lazdāne teica apsveikuma vārdus meitenēm.

Pēc svinīgās daļas gaidas pie tējas tases iesaistījās dažādās spēlēs un aktivitātēs. Kā atgādinājumus tika nolasīta skautisma dibinātāja R. Bēdenpauela pēdējā vēstule gaidām, kurā kā ceļamaize ir novēlējums – būt laimīgām, darot laimīgus citus! Lai tas ir kā vadmotīvs jaunajām un visām gaidām!