Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa Vaboles vidusskolā

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā savu mērķu sasniegšanā, no šā gada 5. līdz 20. oktobrim norisinās Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa, jeb #CodeWeek. Programmēšana ir izaicinājums, kura īstenošanai, ne vienmēr ir jāizmanto digitālās tehnoloģijas un dators. Programmēšana bez datora skolēniem var iemācīt arī apkārtējās pasaules skaitļošanas aspektus. Tāpēc Vaboles vidusskolā 11.oktobrī notika diena “Programmēšana bez digitālās tehnoloģijas”. Tās ietvaros visas dienas garumā starpbrīžos 5.-12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties galda programmēšanas spēles “Cody Roby” turnīros. Pirmajā starpbrīdī skolotājai bija neliels uztraukums, vai būs skolēnu interese un vai varēs iespējami saprotami skolēniem paskaidrot spēles gaitu un būtību. Taču bažas bija veltas – turnīrs interesēja skolēnus gan no 12., gan arī no 5.klases.

 

Ingrīda Litiņa,

informātikas skolotāja