Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2023.gada martā

Arvīds Kucins 06.03. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 65422238 10.00-12.00

14.00-18.00

Aivars Rasčevskis 20.03. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 65422238 10.00-12.00

14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts 07.03.

21.03.

Vaboles pagasta pārvalde

Bebrenes pagasta pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns 07.03. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 06.03.

20.03.

Višķu pagasta pārvalde

Nīcgales pagasta pārvalde

10.00-13.00

10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 02.03.

16.03.

31.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Višķu pagasta pārvalde

16.00-17.30

16.00-17.30

15.00-17.00

Pāvils Kveders 07.03.

21.03.

Eglaines pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

14.00-16.00

14.00-16.00

Reinis Līcis 07.03.

21.03.

Eglaines pagasta pārvalde

Kalupes pagasta pārvalde

14.00-16.00

14.00-16.00

Aleksejs Mackevičs 06.03.

09.03.

20.03.

23.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Laucesas pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Kalkūnes pagasta pārvalde

17.00-19.00

14.30-15.30

17.00-19.00

14.30-15.30

Dainis Millers 08.03. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Gunta Okmane 06.03.

21.03.

Subates kultūras nams

Šēderes pagasta pārvalde, Šēderes kultūras nams

9.00-11.00

12.00-14.00

Dzintars Pabērzs 21.03. Kalupes pagasta pārvalde 14.00-16.00
Deniss Sarafaņuks 22.03.

29.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs 10.03.

21.03.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 07.03.

28.03.

Tabores pagasta pārvalde

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs

14.00-16.00

14.00-16.00