Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2022.gada martā

Arvīds Kucins  07.03.

22.03.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

Šēderes pagasta pārvalde

10.00-12.00

14.00-18.00

14.00-15.00

Aivars Rasčevskis 21.03. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10.00-12.00

14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts 15.03.

29.03.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Dvietes pagasta pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns 09.03. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 07.03.

21.03.

Višķu pagasta pārvalde

Vaboles pagasta pārvalde

14.00-17.00

10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 03.03.

10.03.

10.03.

17.03.

24.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Dvietes pagasta pārvalde

Bebrenes pagasta pārvalde

Eglaines pagasta pārvalde

Šēderes pagasta pārvalde

16.00-17.00

14.00-15.00

15.30-16.30

16.00-17.00

15.30-16.30

Pāvils Kveders 15.03. Ilūkstes pilsētas administrācija 15.00-17.00
Reinis Līcis 01.03.

15.03.

Ilūkstes pilsētas administrācija

Šēderes pagasts pārvalde

15.30-17.30

15.30-17.30

Aleksejs Mackevičs 07.03.

10.03.

28.03.

29.03.

Salienas pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Biķernieku pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

15.30-16.30

16.00-19.00

15.30-16.30

16.00-19.00

Dainis Millers 10.03. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.30-12.30
Gunta Okmane 14.03.

31.03.

Subates kultūras nams

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

12.00-14.00

18.00-19.00

Dzintars Pabērzs 07.03.

21.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

14.00-16.00

14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks 23.03.

30.03.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs 17.03.

22.03.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskolas programmu īstenošanas vieta “Medumi”

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 15.03.

22.03.

Kalupes krīzes centrs

Medumu pagasta pārvalde

14.00-16.00

14.00-16.00