Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2022.gada decembrī

Arvīds Kucins 05.12. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija  10.00-12.00 14.00-18.00
Aivars Rasčevskis 19.12. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10.00-12.00 14.00-18.00
Vitālijs Aizbalts 06.12. 20.12. Līksnas pagasta pārvalde

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns 06.12. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 05.12.

19.12.

Višķu pagasta pārvalde

Ambeļu pagasta pārvalde

10.00-13.00

10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 01.12.

08.12.

15.12.

22.12.

Naujenes pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Ilūkstes pilsētas administrācija

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

15.30-17.00

16.00-17.30

15.00-16.00

16.00-17.00

Pāvils Kveders 06.12. Salienas pagasta pārvalde 14.00-16.00
Reinis Līcis 06.12.

13.12.

Salienas pagasta pārvalde

Ilūkstes pilsētas administrācija

14.00-16.00

13.00-16.00

Aleksejs Mackevičs 02.12.

05.12.

08.12.

15.12.

19.12.

22.12.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Naujenes pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

Salienas pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

17.00-19.00

15.30-16.30

14.30-15.30

14.30-15.30

15.30-16.30

14.30-15.30

Dainis Millers 21.12. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Gunta Okmane 05.12.

14.12.

Subates kultūras nams

Subates kultūras nams

13.00-15.00

9.00-12.00

Dzintars Pabērzs 06.12.

19.12.

Salienas pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

14.00-16.00

14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks 21.12.

28.12.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs 09.12.

20.12.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 06.12.

13.12.

Demenes pagasta pārvalde

Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrs „Paspārne”, Upes iela 4, Kumbuļi

14.00-16.00

9.00-11.00