Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2021.gada septembrī

Arvīds Kucins 06.09. Augšdaugavas novada pašvaldības domes centrālā administrācija 10.00-12.00

14.00-18.00

Aivars Rasčevskis 20.09. Augšdaugavas novada pašvaldības domes centrālā administrācija 10.00-12.00

14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts 14.09.

21.09.

Naujenes pagasta pārvalde

Subates pilsētas pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Jānis Belkovskis 06.09.

13.09.

Višķu pagasta pārvalde

Dubnas pagasta pārvalde

10.00-12.00

10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 07.09.

16.09.

23.09.

23.09.

Eglaines pagasta pārvalde

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Šēderes pagasta pārvalde

Pašuliene

16.00-17.00

15.00-17.00

15.00-16.00

16.10-17.10

Maigurs Krievāns 13.09. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Pāvils Kveders   Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks  
Reinis Līcis 21.09. Ilūkstes pilsētas administrācija 16.30-17.30
Aleksejs Mackevičs 01.09.

02.09.

06.09.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Kalkūnes pagasta pārvalde

Biķernieku pagasta pārvalde

15.30-18.30

16.00-18.00

15.30-17.30

Dainis Millers 06.09. Zoom saite pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Gunta Okmane 07.09. Subates kultūras nams 13.00-15.00
Dzintars Pabērzs 13.09.

27.09.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

14.00-16.00

14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks 15.09.

22.09.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs 10.09.

21.09.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane 21.09.

28.09.

Kalkūnes pagasta pārvalde

Salienas pagasta pārvalde

14.00-16.00

14.00-16.00