Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2021.gada oktobrī

Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana

2021.gada oktobrī

Arvīds Kucins

04.10.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10.00-12.00

14.00-18.00

Aivars Rasčevskis

18.10.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10.00-12.00

14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts

12.10.

19.10.

Višķu pagasta pārvalde

Ilūkstes pilsētas administrācija

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns

05.10.

Ilūkstes pilsētas administrācija

9.00-13.00

Jānis Belkovskis

04.10.

11.10.

Višķu pagasta pārvalde

Maļinovas pagasta pārvalde

15.00-17.00

15.00-17.00

Viktors Jasiņavičs

05.10.

14.10.

19.10.

28.10.

Dvietes pagasta pārvalde

Pilskalnes pagasta pārvalde

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Bebrenes pagasta pārvalde

16.00-17.00

15.30-16.30

15.00-17.00

15.30-16.30

Pāvils Kveders

19.10.

Eglaines pagasta pārvalde

14.00-16.00

Reinis Līcis

19.10.

26.10.

Ilūkstes pilsētas administrācija

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

16.30-17.30

16.30-18.30

Aleksejs Mackevičs

01.10.

04.10.

06.10.

07.10.

11.10.

14.10.

25.10.

26.10.

27.10.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Biķernieku pagasta pārvalde

Naujenes pagasta pārvalde

Ilūkstes pilsētas administrācija

Maļinovas pagasta pārvalde

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Biķernieku pagasta pārvalde

Višķu pagasta pārvalde

Kalkūnes pagasta pārvalde

16.00-17.00

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

16.30-17.30

15.30-16.30

15.30-16.30

15.30-16.30

Dainis Millers

20.10.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

12.00-14.00

Gunta Okmane

04.10.

Subates kultūras nams

13.00-15.00

Dzintars Pabērzs

11.10.

25.10

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

14.00-16.00

14.00-16.00

Deniss Sarafaņuks

20.10.

27.10.

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

Zoom saite pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00

18.00-20.00

Aleksandrs Sibircevs

08.10.

19.10.

Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00

16.00-18.00

Regīna Tamane

12.10.

19.10.

Skrudalienas pagasta pārvalde

Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs

14.00-16.00

14.00-16.00