Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2021.gada augustā

 

Arvīds Kucins 02.08. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10.00-12.00

14.00-18.00

Aivars Rasčevskis 16.08. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10.00-12.00

14.00-18.00

Vitālijs Aizbalts 17.08. 24.08. Līksnas pagasta pārvalde

Medumu pagasta pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns 09.08. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 02.08.

09.08.

Višķu pagasta pārvalde

Ambeļu pagasta pārvalde

11.00-13.00

11.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 10.08. 12.08. 17.08. Subates pilsētas pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Ilūkstes pilsētas administrācija

15.00-16.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Pāvils Kveders 13.08. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Reinis Līcis Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Aleksejs Mackevičs 02.08.

30.08

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

17.00-20.00

17.00-20.00

Dainis Millers 13.08. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 17.00-19.00
Gunta Okmane 09.08. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 12.00-14.00
Dzintars Pabērzs 23.08. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 18.00-20.00
Deniss Sarafaņuks Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā
Aleksandrs Sibircevs Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Regīna Tamane 24.08.

31.08.

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

9.00-11.30

9.00-11.30