Kontakti

VABOLES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. LV90000030945
“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 
tālr. 65475781
e-pasts: parvalde@vabolespag.lv

www.vabolespag.lv

Rekvizīti:

Nosaukums: Augšdaugavas novada pašvaldības  Vaboles pagasta pārvalde

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads

Reģistrācijas numurs  : 90000030945

Kredītiestādes nosaukums: Valsts Kase

Kredītiestādes kods: TRELLV22

Norēķinu konta numurs Valsts Kasē: LV72TREL9812142001000

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena 8.00 – 17.00
Pārtraukums  12.00 – 13.00

 

Nr.  Amats  Vārds Uzvārds  Tālrunis  E-pasts
1.  Pārvaldes vadītāja Aina Pabērza  65475838

26456451

aina.paberza@vabolespag.lv
2.  Lietvedības pārzine Maruta Rušeniece  65475781 parvalde@vabolespag.lv
3. Komunālā dienesta vadītājs/Kapsētu pārzinis Jānis Pudāns 65467020

26358807

janis.pudans@vabolespag.lv
4. Kultūras  nama  direktore Vija Pabērze 65467018

29457114

 pavija@inbox.lv

kultura@vabolespag.lv

5. Bibliotēkas  vadītāja Ināra Meijere 26414806 biblioteka@vabolespag.lv

vabolebibl@inbox.lv

6. Sporta organizators Jānis Plešaunieks
7. Vaboles vidusskola 65475816 skola@vabolespag.lv
8. Augšdaugavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Valentīna Skrinda  65467019

25927546

valentina.skrinda@vabolespag.lv
9. Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne 26420547 skrindu_muzejs@inbox.lv